Művelődő gyermekközösségek a kulturális örökség

szolgálatában a Körösök mentén

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0060

 

Pályázatunkban nagy hangsúlyt kap a hagyományismeret és átörökítés a gyerekek értelmi, érzelmi, és esztétikai fejlődésében, munkára nevelésében, a felnőtté válásban, a társadalomba való beilleszkedésükben. Fontos a néphagyományok ismerete, felelevenítése, és az, hogy a gyermeknek minél több alkalma legyen az élményszerű megismerésre, a cselekvő, alkotó részvételre. Ennek érdekében hagyományőrző, tehetséggondozó programokat valósítunk meg.

Témanapok:

Itt a szüret, áll a bál…

Nagykarácsony immár eljő…

Barangolás a magyar kultúra kincsestárában

Tavaszváró vigasságok

Pünkösd köszöntő

Jósló-varázsló hiedelmek karácsony havában

Havi szakkörök:

A szakkörök célja, hogy a részt vevő gyerekeknek rálátásuk legyen ünnepeinkre, emléknapjainkra, azok jelentőségére, közösségformáló szerepére. További célok, fejleszteni kívánt képességek, készségek: a tanulók közötti hatékony együttműködés elősegítése, a megismerő, a befogadó és a reprodukáló képességnek a kialakítása, megerősítése, az anyanyelvi- és kommunikációs képesség fejlesztése, az ismeretszerzés igényének erősítése, tanulási képességek fejlesztése, erősítése, a közösség - mint tevékenységi keret - segítse az egyén képességeinek kibontakoztatását úgy, hogy azok egyéni lehetőségeinek maximumára jussanak el.

Csillagszem I-II-III-IV.félév-vizuális művészet

Körmönfonók I-II-III-IV.félév-szövő szakkör

Mézes csupor I-II-III-IV.félév-fazekas

Régimódi íz-varázs I-II-III-IV.félév-komplex hagyományőrző szakkörök

Népi tárgyalkotó szakkör I-II-III-IV.félév

A roma konyha aromái I-II.félév: Alapvető konyhai ismeretek elsajátítása, ízvilág gazdagítás, ízlésformálás.  A cigány néphagyományok megőrzése és az ezekre a hagyományokra épülő értékek továbbfejlesztése.

Ünnepsoroló I-II.félév

Gilikotti I-II-III-IV.félév

Kölyök klub I-II.félév-önismereti, tudástartalmakat közlő, elsajátító, közösségfejlesztő, személyiségfejlesztő céllal működő szabadidős klub a szabadidő hasznos eltöltése érdekében.

Doboz értékei gyerek szemmel I-II-III-IV.félév- a szakkör célja, hogy Doboz természeti- és épített szépségeire ráirányítsa a gyermekek figyelmét a lokálpatriotizmust fejlesztve, a négy évszakot felölelve egy ismeretterjesztő filmet készítenek Doboz értékeiről.

A tervezett sportprogramok

Asztalitenisz szakkör I-II-III-IV.félév

Heti szakkörök:

Mesekerti csipkebogyók I-II-III-IV.félév-komplex hagyományőrző programok, melyek által a lehető leghatékonyabban segítjük az óvodás gyerekek személyiségfejlődését, képességeik kibontakoztatását, kulturális nevelését, kompetenciafejlesztését, szemléletformálását, életminőségének javítását. Témahét- népi kézműves szakmák, hagyományok átörökítése kézműves tábor megszervezésével.

Versenyek:

A betervezett rajzversenyek célja a gyermeki fantáziavilág képi megjelenítése, a gyermeki igény kialakítása az alkotásra, önkifejezésre, a környezet esztétikai alakítására, esztétikai élmények befogadására

Mesekerti varázsecset-rajzverseny a Mesekert Óvodában

Vidám vetélkedők az oviban-rajzversenyek a Köröstarcsai Óvodában

Sokszínű világunk-rajzversenyek a Köröstarcsai Iskolában.

Tehetséggondozás:

Varázsceruza I-II-III-IV.félév-a grafika és a festészet eszköztárának felhasználásával tehetséggondozó alkotómunka végzése.

 

 

Testvérem Egyesület - Munka-erőpiaci Integrációs képzés - 'Tedd meg az első lépést'

Időkép

Időjárás előrejelzés

A webhelyet a Drupal - egy nyílt tartalomkezelő rendszer - működteti